Panele fotowoltaiczne Tarnów

Panele fotowoltaiczne w mieście Tarnów tak samo jak na całym świecie służą do absorbcji światła słonecznego wykorzystywanego jako źródło energii celem wygenerowania prądu stałego lub przy wykorzystaniu inwertera (falownika) także zmiennego. Panele fotowoltaiczne PV zbudowane są z połączonego zespołu ogniw fotowoltaicznych dostępnych w różnych napięciach i mocach liczonych w watach (W) i stanowią część systemu fotowoltaicznego wytwarzającego i dostarczającego energię do zastosowań mieszkaniowych lub komercyjnych (farmy fotowoltaiczne). (Foto – panel fotowoltaiczny).

panel fotowoltaiczny

Panele fotowoltaiczne montowane w Tarnowie działają tak samo jak wszędzie, wykorzystują energię słoneczną (fotony) pochodzące ze słońca do generowania elektryczności poprzez efekt fotowoltaiczny. Elementem konstrukcyjnym paneli PV (przenoszącym obciążenie) może być warstwa górna lub tylna. Większość paneli PV jest zbudowana z cienkowarstwowych, krystalicznych komórek krzemu.

Większość paneli fotowoltaicznych sprzedawanych w Tarnowie jest sztywnych, ale dostępne są również półelastyczne moduły oparte na ogniwach cienkowarstwowych. Ogniwa fotowoltaiczne w panelu PV są połączone ze sobą układem szeregowym, aby uzyskać pożądane napięcie, a następnie równolegle, aby zwiększyć natężenie prądu. Zatem moc modułu jest iloczynem matematycznym napięcia i natężenia prądu panelu fotowoltaicznego. Gniazdo przyłączeniowe panelu fotowoltaicznego PV jest przymocowane z tyłu i działa jako interfejs wyjściowy. Ogniwa fotowoltaiczne z których składa się panel PV są obudowane aluminiową ramą składającą się z kształtowników, aby lepiej wspierać strukturę panelu.

Każdy panel fotowoltaiczny montowany w Tarnowie ma moc wyjściową prądu stałego mierzoną w standardowych warunkach testowych (STC). Moc ta zwykle waha się między 100 watów w panelach fotowoltaicznych pierwszej generacji do nawet 365 watów w panelach PV nowej generacji. Nowe technologie fotowoltaiczne trzeciej generacji wykorzystują zaawansowane ogniwa cienkowarstwowe, dzięki temu zapewniają względnie wysoką wydajność przy niskim koszcie w porównaniu ze starszymi technologiami fotowoltaicznymi.  Jednak nawet przy najnowszej technologii budowy rzeczywiste napięcie i prąd wyjściowy modułu zmieniają się wraz ze zmianą warunków oświetlenia, temperatury i obciążenia, więc nigdy nie ma jednego określonego stałego napięcia prądu lub mocy, czyli warunków, w których moduł fotowoltaiczny działa. Wydajność zależy od pory dnia, stopnia nasłonecznienia, kierunku i nachylenia modułów, zachmurzenia, zacienienia, stanu naładowania, temperatury, położenia geograficznego, a nawet dnia roku. Wahania napięcia i prądu można rejestrować za pomocą multimetru lub rejestratora danych na wyświetlaczu inwertera.

Aby uzyskać optymalną wydajność, panel fotowoltaiczny w Tarnowie musi być  zamontowany w kierunku południowym, prostopadłym do bezpośredniego światła słonecznego. Ścieżka słońca różni się w zależności od szerokości geograficznej i pory roku, a zbadać ją można za pomocą zegara słonecznego lub wykresu słonecznego i śledzić za pomocą narzędzia do śledzenia słońca. Różnice napięcia lub prądu modułów mogą wpływać na ogólną wydajność paneli fotowoltaicznych. Diody obejściowe służą do obchodzenia uszkodzonych lub zacienionych paneli w celu optymalizacji wydajności. (Foto – kąt montażu, a wydajność paneli).

 kat montazu a wydajnosc paneli

Odporność na uszkodzenia paneli fotowoltaicznych zakupionych w Tarnowie spowodowanych czynnikami atmosferycznymi takimi jak: deszcz, grad, duże obciążenie śniegiem oraz cyklami ciepła i zimna różni się w zależności od producenta. Mimo tych różnic, wielu producentów paneli fotowoltaicznych sprzedawanych w Tarnowie daje gwarancję na produkcję elektryczną swoich ogniw PV na 10 lat przy 90% znamionowej mocy wyjściowej i 25 lat przy 80%.

Osoby zainteresowane zakupem paneli fotowoltaicznych w Tarnowie zastanawia się jakie panele wybrać? Otóż większość obecnie sprzedawanych paneli fotowoltaicznych w Tarnowie została wyprodukowana z krzemu w systemie polikrystalicznym lub monokrystalicznym. (Foto – Panel mono- vs polikrystaliczny).

panel mono polikrystaliczny

Monokrystaliczne panele

Monokrystaliczne panele są ogólnie uważane za wysokiej jakości produkt, a ich głównymi zaletami są wyższa wydajność i bardziej elegancka estetyka (czarny odcień pasujący np. do czarnej dachówki lub blachodachówki), niestety za tym idzie wyższa cena.

Polikrystaliczne panele

Polikrystaliczne panele mają generalnie niższą wydajność niż monokrystaliczne, ale ich zaletą jest za to niższa cena. Różnią się tym, że mają raczej niebieski odcień zamiast czarnego.

Panele fotowoltaiczne efektywność

Efektywność paneli fotowoltaicznych w Tarnowie jest zmniejszona przez kurz, brud, pyłki i inne cząstki, które gromadzą się na panelu PV z powodu zanieczyszczeń emitowanych przez Zakłady Azotowe oraz piece węglowe domów jednorodzinnych. Szacuje się, że w obszarach o dużym zapyleniu, brudny panel fotowoltaiczny w Tarnowie może zmniejszyć swoje możliwości energetyczne nawet o 30%. Płacenie firmom za czyszczenie paneli fotowoltaicznych często nie jest dobrą inwestycją. Naukowcy z Kalifornii odkryli, że panele, które nie były czyszczone podczas suszy przez 145 dni, straciły zaledwie 7,4% swojej wydajności. Ogólnie rzecz biorąc, w przypadku typowego mieszkaniowego układu fotowoltaicznego o mocy 5 kW mycie paneli w połowie lata przełożyłoby się na jedynie na niewielką kwotę zysku. W przypadku większych komercyjnych systemów fotowoltaicznych (np. farm/elektrowni solarnych) straty finansowe byłyby większe, ale wciąż nie na tyle duże, aby uzasadnić koszty mycia paneli. Średnio w badaniach panele straciły nieco mniej niż 0,05% ogólnej wydajności mierzonej na dzień.

Mówi się, że największym wyzwaniem dla technologii fotowoltaicznej jest cena zakupu za wat wyprodukowanej energii elektrycznej, a nie cena paneli czy instalacji. Nowe materiały i technologie wytwarzania paneli fotowoltaicznych nadal podnoszą cenę w stosunku do wydajności energetycznej fotowoltaiki, a problem tkwi w ogromnych kosztach zakupu i montażu instalacji. Postępy w zmianach w prawie w postaci dopłat do instalacji fotowoltaicznych oraz ulg podatkowych zmniejszają te koszty.

Osoby chcące zakupić panele fotowoltaiczne w mieście Tarnów mają do wyboru kilka firm zajmujących się fotowoltaiką. Region jest w skali kraju dość dobrze nasłoneczniony, a operator energetyczny Tauron narzuca ceny energii elektrycznej jedne z najwyższych w Polsce, dlatego daje to duże szanse na szybki zwrot z inwestycji w fotowoltaikę.