Instalacje fotowoltaiczne Tarnów

Instalacje fotowoltaiczne montowane w Tarnowie przez firmy z nami współpracujące funkcjonują jako:

  • elektrownie fotowoltaiczne (farmy solarne) na skalę komercyjną, są to zestawy złożone z wielu paneli fotowoltaicznych usadowionych na gruncie za pomocą stojaków lub ram przymocowanych do naziemnych wsporników montażowych – drogie i mało popularne,
  • instalacje domowe, montowane na dachach, składające się z kilku do kilkunastu paneli fotowoltaicznych utrzymywanych w miejscu za pomocą stojaków (przy dachach płaskich) lub ram/listew montażowych przymocowanych do wsporników dachowych (przy dachach spadowych) – tańsze i bardziej popularne.

Pojedynczy moduł fotowoltaiczny może wytwarzać tylko ograniczoną ilość energii, dlatego większość instalacji fotowoltaicznych składa się z wielu paneli celem wytworzenia pożądanej mocy liczonej w kilowatach (Kw). Instalacja fotowoltaiczna zwykle oprócz paneli PV zawiera szereg modułów fotowoltaicznych, inwerter (falownik), akumulator do przechowywania energii (niestandardowo), kontroler ładowania, okablowanie połączeń, wyłączniki, bezpieczniki przepięciowe, odłączniki, mierniki napięcia i opcjonalnie mechanizm śledzenia słońca. Sprzęt jest starannie dobierany w celu optymalizacji mocy wyjściowej, magazynowania energii, zmniejszenia strat mocy podczas przesyłania prądu i konwersji z prądu stałego na prąd przemienny. Oczywiście całe okablowanie łączące panele fotowoltaiczne z inwerterem, licznikiem oraz uziemieniem musi być zainstalowane zgodnie z przepisami elektrycznymi i powinno być prowadzone w listwach montażowych odpornych na warunki klimatyczne.

Instalacje fotowoltaiczne naszym klientom w Tarnowie najczęściej montujemy przy pomocy sztywnych łączy. Stałe stojaki lub szyny (w zależności od dachu) utrzymują panele PV w jednym miejscu przez cały czas przy danym nachyleniu względem kąta zenitu i skierowane w określonym kierunku – czyli na południe. Kąty pochylenia odpowiadające szerokości geograficznej instalacji są jednakowe. Niektóre systemy mogą również regulować kąt pochylenia w zależności od pory roku. Jeżeli dom nie posiada spadu dachu skierowanego na południe, to przydatne mogą być również panele skierowane na wschód i zachód. Chociaż takie instalacje mogą nie wytwarzać maksymalnej możliwej całkowitej energii, to ich moc wyjściowa może być bardziej stała w ciągu dnia, a nawet większa podczas szczytowego zapotrzebowania.

Jednak oprócz sztywnych instalacji fotowoltaicznych montowanych w Tarnowie przez naszych klientów istnieją też ruchome systemy solarne. Są to urządzenia śledzące słońce, które zwiększają wytwarzaną energię, jednak kosztem mechanicznej złożoności budowy i zwiększonej potrzeby konserwacji. Wyczuwają one kierunek słońca i przechylają lub obracają panele fotowoltaiczne zgodnie z ruchem słońca tak, aby uzyskać najlepszą ekspozycję na światło i zmaksymalizować całkowitą moc wyjściową.

Instalacja fotowoltaiczna

Instalacje fotowoltaiczne zamontowane w Tarnowie tak samo jak w innych miastach wymagają zgłoszenia do dystrybutora energetycznego (Tauron) celem wymiany licznika elektrycznego z jednokierunkowego na dwukierunkowy (wliczone w usługę montażu). Ponieważ sieć elektryczna tradycyjnie nie jest zaprojektowana do obsługi dwukierunkowego transferu energii to wraz z zamontowaniem instalacji fotowoltaicznej i podpięciem jej do sieci elektroenergetycznej przepływ energii staje się dwukierunkowy. Gdy wytwarzanie prądu przez instalację fotowoltaiczną jest większe niż zużycie (np. podczas nieobecności domowników w słoneczny dzień), energia elektryczna jest eksportowana do sieci. Można ją „odzyskać z sieci” do roku, a za taką usługę przechowania energii, dostawca (np. Tauron) pobiera sobie prowizję w wysokości 20%. Oprócz prowizji istnieje jeszcze jedna wada takiego rozwiązania. Otóż w sytuacji, gdy sieci elektryczne są wyłączone, na przykład podczas odcięcia zasilania przy burzy, panele słoneczne są często niewystarczające, aby w pełni dostarczyć energię do domu, ponieważ były zaprojektowane do dostarczania energii do sieci, a nie bezpośrednio do domu. Aby móc wykorzystać energię elektryczną w dowolnym momencie, niezależnie od ogólnodostępnej sieci zaleca się zamawiać instalacje fotowoltaiczne w Tarnowie z akumulatorami. Niestety z powodu różnych czynników np.: burz, wichur oraz przeciążenia sieci (black out) przerwy w dostawach prądu będą coraz częstsze. Dlatego inwestycja w instalację fotowoltaiczną z akumulatorami może uczynić nas niezależnych od sieci elektroenergetycznej, a nasz dom w sytuacji awarii może być jedynym oświetlonym w okolicy.

Na zakończenie tematu instalacji fotowoltaicznej w Tarnowie można dodać, że energia ze słońca jest obiecującą opcją obniżania opłat za energię elektryczną w sytuacji, gdy cena energii elektrycznej oferowanej przez Tauron (lub innego dostawcę) jest dość wysoka i stale rośnie.