دسته بندی ها

Using SDS011 Dust Sensor

20200710· Nova PM sensor SDS011 can measure fine dust and smoke = particulate matter (MP) concentrations in two categories: Ultrafine dust particles with a diameter of 0 – micrometres (μm/m3). Output Fine dust particles with a diameter – 10 micrometres (μm/m3). Output PM10.


آموزش اکسل | تابع IF اکسل و نحوه بکار بردن آن

مثلا بررسی کنیم که آیا موجودی انبار بزرگتر از صفر هست یا خیر. اگر موجودی بزرگتر از صفر بود پیام تامین کالا و در غیر اینصورت پیام مواجه با کسری کالا رو به کاربر نشون بدیم. کاربرد تابع if اکسل هم به همین شکل هست. یعنی ما شرطی �


آموزش تابع شرطی IF در اکسل | فرساران

میخوام برام در سلول H، مشخص کند در ستون g نمرات زیر 10 رو مردود و نمرات بالای 10 رو قبول بزنه ("IF(G2:G14>10,"ghabool","mardod= پاسخ; Rou در تاریخ 29 بهمن 1396 نوشته: با سلام میخوام تو سلول N8فرمولی بنویسم که اگه تفاضل k8H8 کوچکتر از صفر بود فقط نش�


ورود به برنامه

نرم افزار داشبورد مدیریت صدف با اتصال به سيستم‌هاي اطلاعاتي مختلف، با سرعتي مناسب، اطلاعات پيچيده‌ي تجاري شما را خلاصه کرده و در قالب داشبورد مدیریتی در دسترس شما قرار مي‌دهد.


A program for collecting data from an SDS011 PM sensor

A program for collecting data from an SDS011 PM sensor pm_sensor_wifi_


Warnings while building for arduino environment · Issue ...

Building in release mode In file included from .pio/libdeps/d1/CayenneMQTTESP_ID1451/src/:130:0, from .pio/libdeps/d1/CayenneMQTTESP_ID1451 ...


Sds Dust Sensors Arduino Library Library for Nova ...

Sds Dust Sensors Arduino Library is an open source software project. Library for Nova Fitness SDS dust sensors family (SDS011, SDS021).


ارزیابی عملکرد سازه های فولادی با اتصال درختی در برابر ...

در این تحقیق رفتار سازه های فولادی 3 و 6 طبقه دارای اتصالات خمشی ستون درختی با نسبت های دهانه به ارتفاع طبقه (l/h) 1، 5/1 و 2 در مواجهه با خرابی پیشرونده


PM Archive

Dies ist auch bei Einsatz als „Messsonde“ auch sinnvoll da die Lebensdauer der Laserdiode auf 8000 h geschätzt wird. Mehr Infos gibt es Datenblatt am Ende des Beitrages. Ein einfacher Arduino Sketch zum auslesen der Daten sollte als Basis für weitere Entwicklungen ausreichend sein. Hierfür bietet sich die Library von Paweł Kołodziejczyk an die hier zu finden ist. Nachfolgend eine ...


lewapek/sdsdustsensorsarduinolibrary Giters

Paweł Kołodziejczyk sdsdustsensorsarduinolibrary: Library for Nova Fitness SDS dust sensors family (SDS011, SDS021)


ثابت یونش اسید چیست؟ درباره آن چه می دانید ؟ | جهان شیمی فیزیک

K a = [H ۳ O +] / [H ۳ O +] = ۱. pK a = log 1 = 0. بنابراین با توجه به معادله مشخص می شود که مقادیر K a و pK a یون هیدرونیوم به ترتیب برابر با ۱ و صفر می باشد. از این رو، یون هیدرونیم در مرز میان اسید های قوی و اسید های ...


sdsdustsensorsarduinolibrary/ at …

Library for Nova Fitness SDS dust sensors family (SDS011, SDS021) sdsdustsensorsarduinolibrary/ at master · lewapek/sdsdustsensorsarduinolibrary


شروع به استفاده از کتابخانه NumPy در پایتون با صد قدم ...

عکس منطقی یک آرایه مقادیر صفر و یک و همچنین عوض کردن علامت یک آرایه از مقادیر ممیز شناور: Author: Nathaniel J. Smith Z = (0,2,100) _not(Z, out=Z) Z = (,,100) (Z, out=Z) ۷۸. فرض کنید دو مجموعه از نقاط P0 و P1 که خطوطی را مشخص ...


اثر مدیریت بقایای گیاهی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم ...

دانلود و دریافت مقاله اثر مدیریت بقایای گیاهی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم در سطوح ...